آخرین روز رأی‌گیری در خانه‌ی سینما با منتقدان

گفت‌وگو با خسرو دهقان و جواد طوسی
لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید