ابد و یک روز» و «اژدها . . . »؛ منتخب منتقدان

گزارش اختصاصی آرت‌تاکس از متن و حاشیه‌ی دهمین جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران
لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید