ابوالفضل میری: ۱۰۰دقیقه نفس نکشیدم

ابوالفضل میری پسر جوان «زیر سقف دودی» روی صندلی قرمز آرت‌تاکس نشسته تا از تجربه‌ی نخستین بازی‌اش جلوی دوربین پوران درخشنده بگوید
لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید