art-951122374

به‌آفرید غفاریان: آرزو؟ روزی برسد که از خودم راضی باشم

به‌آفرید غفاریان سوفیِ «سوفی و دیوانه»ی مهدی کرم‌پور روی صندلی قرمز آرت‌تاکس نشسته تا از تجربه‌ی نخستین حضور جلوی دوربین بگوید

به‌آفرید غفاریان سوفیِ «سوفی و دیوانه»ی مهدی کرم‌پور روی صندلی قرمز آرت‌تاکس نشسته تا از تجربه‌ی نخستین حضور جلوی دوربین بگوید

لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید