تحلیل نامزدها و غایبان جشن هجدهم خانه‌ی سینما

با علی مسعودی نیا و صوفیا نصراللهی
لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید