گفت‌وگو با حمیدرضا نوربخش | بزرگان موسیقی به جشن هنر می‌رفتند، به فجر نمی‌آمدند

پیش از آغاز رسمی، دبیر جشنواره به آرت‌تاکس از ویژگی‌های جشنواره‌ی سی‌ودوم موسیقی فجر می‌گوید
لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید