بزرگان تئاتر مرا دعوت به سکوت کردند

بازخوانی پرونده‌ی جنجالی حوزه‌ی نمایش در سال ۹۵ در گغت‌وگو با رضا ثروتی - بخش اول
لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید