با رقبای فروشنده در سال ۲۰۱۶ آشنا شوید

معرفی فیلم‌های او، از دور، شوالیه، آتش در دریا، خولیتا، نرودا و تونی اردمن؛ مهم‌ترین آثاری غیرانگلیسی‌زبان سال ۲۰۱۶
لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید