با ما همراه باشید

سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر

معرفی فیلم خروج

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم خروج را به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.

معرفی فیلم درخت گردو

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم درخت گردو را به کارگردانی محمدحسین مهدویان، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.

معرفی فیلم شنای پروانه

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم شنای پروانه را به کارگردانی محمد کارت، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.

معرفی فیلم خوب‌، بد، جلف ۲؛ ارتش سری

جشنواره فیلم فجر سی‌وهشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم خوب‌، بد، جلف ۲؛ ارتش سری را به کارگردانی پیمان قاسم‌خانی از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.

معرفی فیلم قصیده گاو سفید

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم قصیده گاو سفید را به کارگردانی بهتاش صناعی‌ها، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.

معرفی فیلم روز بلوا

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم روز بلوا را به کارگردانی بهروز شعیبی، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.

معرفی فیلم آتابای

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم آتابای را به کارگردانی نیکی کریمی، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.

معرفی فیلم من می‌ترسم

جشنواره فیلم فجر سی‌وهشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم من می‌ترسم را به کارگردانی بهنام بهزادی، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.

معرفی فیلم مردن در آب مطهر

جشنواره فیلم فجر سی‌وهشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم مردن در آب مطهر را به کارگردانی نوید محمودی، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.

معرفی فیلم عامه‌پسند

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم عامه‌ پسند را به کارگردانی سهیل بیرقی، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.

معرفی فیلم سه کام حبس

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم سه کام حبس را به کارگردانی سامان سالور، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.

معرفی فیلم تومان

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم تومان را به کارگردانی مرتضی فرشباف، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید

معرفی فیلم دوزیست

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم دوزیست را به کارگردانی برزو نیک‌نژاد، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.

معرفی فیلم آبادان یازده ۶۰

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم آبادان یازده ۶۰ را به کارگردانی مهرداد خوشبخت، از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید

معرفی فیلم آن شب

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم آن شب را به کارگردانی کوروش آهاری، از آثار حاضر در بخش نگاه نو و سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید.

معرفی فیلم پوست

جشنواره فیلم فجر سی‌هشتم با آرت‌تاکس: معرفی فیلم پوست را به کارگردانی بهمن و بهرام ارک، از آثار حاضر در بخش نگاه نو و سودای سیمرغ، با کیفیت دل‌خواه ببینید