با ما همراه باشید

سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”19367″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1480009181664{margin-right: 15px !important;margin-left: 15px !important;}”][vc_column][scb title=”مولن‌روژ (تاک‌شوی خسرو نقیبی در شب‌های جشنواره)” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-37-naghibi” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1480009181664{margin-right: 15px !important;margin-left: 15px !important;}”][vc_column][scb title=”گفت‌وگوهای آرت‌تاکس با چهره‌های جشنواره” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-37-interviews” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1480009181664{margin-right: 15px !important;margin-left: 15px !important;}”][vc_column][scb title=”صندلی قرمز” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-37-redchair” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1480009181664{margin-right: 15px !important;margin-left: 15px !important;}”][vc_column][scb title=”گزارش روزانه از کاخ رسانه” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-37-daily” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1480009181664{margin-right: 15px !important;margin-left: 15px !important;}”][vc_column][scb title=”شب‌های نقد استودیو آرت‌تاکس” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-37-criticnight” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1480009181664{margin-right: 15px !important;margin-left: 15px !important;}”][vc_column][scb title=”یک فیلم یک منتقد” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”40″ tags=”fajr-film-37-critic” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1480009181664{margin-right: 15px !important;margin-left: 15px !important;}”][vc_column][scb title=”در نشست‌های خبری جشنواره چه می‌گذرد؟” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”40″ tags=”fajr-film-37-report” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1480009181664{margin-right: 15px !important;margin-left: 15px !important;}”][vc_column][scb title=”فوتوکال کاخ رسانه” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”40″ tags=”fajr-film-37-photocall” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1480009181664{margin-right: 15px !important;margin-left: 15px !important;}”][vc_column][scb title=”با فیلم‌های بخش سودای سیمرغ آشنا شوید” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”40″ tags=”fajr-cinema-37-intro” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1480009181664{margin-right: 15px !important;margin-left: 15px !important;}”][vc_column][scb title=”با فیلم‌های بخش نگاه نو آشنا شوید” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-cinema-37-first” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb][/vc_column][/vc_row]