روی فرش قرمز فیلم‌های «امکان مینا» و «من»

گزارش ویژه‌ی آرت‌تاکس از کاخ جشنواره
لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید