فرش قرمز فیلم «لانتوری»

گزارش ویژه‌ی آرت‌تاکس از کاخ جشنواره
لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید