فروشنده اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان را گرفت

+ ویدیوی لحظه‌ی اعلام نام فروشنده در اسکار و قرائت پیام اصغر فرهادی توسط انوشه انصاری با زیرنویس فارسی
لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید