فروشنده نامزد اسکار خواهد شد؟

گزارش ویژه‌ی آرت‌تاکس از شانس نامزدی اسکار فیلم فروشنده در تحلیل‌های رسانه‌های داخلی و فرنگی
لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید