art-951116324

محمدحسین مهدویان: این سالن‌ها سینما نیست؛ کاریکاتور سینماست

محمدحسین مهدویان یک سال پس از «ایستاده در غبار» با «ماجرای نیم‌روز» در جشنواره همه را دوباره غافل‌گیر کرد؛ در استودیو آرت‌تاکس خسرو نقیبی با جوان‌اول این روزهای سینمای ایران گفت‌وگو کرده است
لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید