ملیسا ذاکری: چرا باید دروغ بگویم؟

ملیسا ذاکری بازیگر جوان فیلم‌های «آباجان» و «مادری» روی صندلی قرمز آرت‌تاکس نشسته تا از خودش، نسلش و آرزوهایی که دارد بگوید
لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید