بازیگران زن GOT
94

گروه اوهام از روزهایی می‌گویند که خریدن سیم گیتار خطرناک بود + بازیگران زن GOT از یک‌دیگر سئوال می‌پرسند | نوروز ۹۸ با آرت‌تاکس -۵

در پنجمین ویژه‌برنامه‌‌ نوروزی آرت‌تاکس اعضای اوهام به مرور خاطراتشان می‌پردازند + بازیگران زن GOT درباره‌ی کاراکترهاشان از یک‌دیگر سئوال می‌پرسند