با ما همراه باشید
نوید محمدزاده و بهرام افشاری نوید محمدزاده و بهرام افشاری

تئاتر

نوید محمدزاده و بهرام افشاری: «ددالوس و ایکاروسِ» همایون غنی‌زاده | Navid Mohammadzadeh and Bahram Afshari in ICARUS & DEADALUS