نمایشگاه چیدمان صدا-تصویر ریفکتور

کاری از نیک‌زاد عرب‌شاهی و وداد فامورزاده در گالری ایران‌شهر
لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید