با ما همراه باشید

سی‌وششمین جشنواره‌ی بین‌المللی تئاتر فجر

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”15662″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1480009181664{margin-right: 15px !important;margin-left: 15px !important;}”][vc_column][scb title=”در اجراهای ایرانی جشنواره” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-theater-36-report” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1480009181664{margin-right: 15px !important;margin-left: 15px !important;}”][vc_column][scb title=”در اجراهای خارجی جشنواره” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-theater-36-report-for” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1480009181664{margin-right: 15px !important;margin-left: 15px !important;}”][vc_column][scb title=”با کارگردانان در استودیو آرت‌تاکس” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-theater-36-interview-dir” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1480009181664{margin-right: 15px !important;margin-left: 15px !important;}”][vc_column][scb title=”با بازیگران در استودیو آرت‌تاکس” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-theater-36-interview-act” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1480009181664{margin-right: 15px !important;margin-left: 15px !important;}”][vc_column][scb title=”با مدیران و داوران در استودیو آرت‌تاکس” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-theater-36-interview-mgr” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1480009181664{margin-right: 15px !important;margin-left: 15px !important;}”][vc_column][scb title=”گفت‌وگوهای جشنواره‌ای” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-theater-36-interview” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1480009181664{margin-right: 15px !important;margin-left: 15px !important;}”][vc_column][scb title=”آن‌چه در جشنواره می‌گذرد” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-theater-36-program” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb][/vc_column][/vc_row]