بررسی یک سکانس از فیلم سرگیجه

راز درخشش روآن اتکینسون چیست؟

انتخاب سردبیر

نقد118 ویدیو ها

mr.bean
0

راز درخشش روآن اتکینسون چیست؟

زیرنویس اختصاصی از آرت‌تاکس: روآن اتکینسون نزدیک به چهار دهه است به عنوان یک کمدین می‌درخشد، این ویدیو به بررسی توانایی‌های او در خلق موقعیت‌های کمیک می‌پردازد