art-961123897
0

در جشنواره‌ی ۳۶ فیلم فجر | رضا فرهمند (کارگردان) در نشست خبری زنانی با گوشواره های باروتی از سختی‌های ساخت مستند در خارج از مرزهای ایران می‌گوید

گزارش ویدئویی آرت‌تاکس از نشست خبری زنانی با گوشواره های باروتی با حضور رضا فرهمند، مرتضی شعبانی، مصطفی سیفی، حسن مهدوی ، کیومرث محمد چناری، و نور الحلی