با ما همراه باشید

سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

[scb title=”با بازیگران در استودیو آرت‌تاکس به میزبانی سیدجواد یحیوی” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-36-yahyavi” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”مولن‌روژ (تاک‌شوی خسرو نقیبی در شب‌های جشنواره)” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-36-naghibi” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”با میهمانان استودیو آرت‌تاکس به میزبانی سیدجواد یحیوی” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-36-yahyavi-guest” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”شب‌های نقد استودیو آرت‌تاکس” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-36-criticnight” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”یک فیلم یک منتقد” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-36-critic” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”گفت‌وگوهای آرت‌تاکس با چهره‌های جشنواره” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-36-interviews” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”در نشست‌های خبری جشنواره چه می‌گذرد؟” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-36-report” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”با فیلم‌های بخش سودای سیمرغ آشنا شوید” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-cinema-36-intro” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]