با ما همراه باشید

چهاردهمین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم کوتاه دانشجویی نهال

[scb title=”گفت‌و‌گوها” layout=”2″ parent_column_size=”12″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”nahal14-gap” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”گزارش‌‌ها” layout=”2″ parent_column_size=”12″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”nahal14-report” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]