با ما همراه باشید

سی‌وپنجمین جشنواره‌ی فیلم فجر

سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر
[scb title=”استودیو آرت‌تاکس (گفت‌وگوهای سیدجواد یحیوی با بازیگران جشنواره)” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-35-yahyavi” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”استودیو آرت‌تاکس (گفت‌وگوهای خسرو نقیبی با کارگردانان جشنواره)” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-35-naghibi” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”صندلی قرمز (گفت‌وگوهای المیرا حصارکی با ستارگان جوان جشنواره)” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-35-redchair” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”گفت‌وگوهای آرت‌تاکس با چهره‌های جشنواره” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-35-interviews” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”در جشنواره چه می‌گذرد؟ | رد کارپت، نشست‌های خبری و صحبت‌های چهره‌ها” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-35-report” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”یک فیلم یک منتقد” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-film-35-critic” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”با فیلم‌های بخش سودای سیمرغ آشنا شوید | به قلم علی مسعودی‌نیا” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-cinema-35-intro” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]