با ما همراه باشید

سی‌وچهارمین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم فجر

the 34th Fajr film festival

سی‌وچهارمین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم فجر

ویدیوهای اختصاصی آرت‌تاکس
[scb title=”گفت‌وگو با ستاره‌ها” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-34-interview” show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”رد کارپت” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-34-redcarpet” show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”در اختتامیه” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-ending” show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”پرونده‌ی بهترین فیلم جشنواره: ایستاده در غبار” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-34-bestfilm” show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”پرونده‌ی یک فیلم: بادیگارد” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-34-bodyguard” show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”معرفی فیلم” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-34-intro” show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”میز نقد” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-34-critic” show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”تحلیل” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-34-review” show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”تحریریه‌ی آرت‌تاکس” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”fajr-34-inside” show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]