با ما همراه باشید

سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران | آرت‌تاکس و طاقچه

آرت‌تاکس با هم‌کاری فروشگاه کتاب الکترونیکی طاقچه
[scb title=”گفت‌وگوها” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”tehran30-gap” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”در غرفه‌های خارجی” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”tehran30-gap-f” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”تازه‌های ترجمه” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”tehran30-translate” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”با ناشران” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”tehran30-pub” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]
[scb title=”گزارش‌ها” layout=”2″ parent_column_size=”9″ number=”40″ items_per_page=”20″ tags=”tehran30-report” show_datetime=”0″ show_author=”0″ show_comment_count=”0″ show_rating=”0″ show_duration=”0″ show_excerpt=”0″][/scb]