معرفی فیلم: سلام بمبئی

کارگردان: قربان محمدپور | ۱۳۹۵ + آنونس کامل فیلم
لینک کوتاه:

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید