سر ضبط موسیقی انیمیشن فیل‌شاه

گزارش اختصاصی آرت‌تاکس از استودیو مهر و گفت‌وگو با ستار اورکی آهنگ‌ساز فیلم

شاید این ها را نیز دوست داشته باشید